Cuidarem de tu, i t´ensenyarem a cuidar-te.

aCentre de Pilates

Kinesan


KINESAN ( Kine: Moviment + San : sanar )

Introducció

Al llarg de la nostra història com a dones, la nostra relació amb el nostre cos ha estat moltes vegades conflictiva, sent tabú gaudir-lo o expressar-nos amb ell.
En casos mes “complicats”,quan sofrim una experiència dificil, el nostre jo es disocia del nostre cos com a mecanisme de protecció i perdem la capacitat de sentir-lo, de sentir-nos bé en la nostra pell.

L'apoderament a través de la dansa busca l'establiment d'una relació de confiança amb els nostres propis cossos, aprenent a reconnectar la nostra essència i la nostra ment amb el nostre jo físic, aprenent a “re-conèixer-ho”, alliberar-ho, controlar-ho i a expressar-nos amb major llibertat.

Quan ballem, hi ha una força interna que comença a créixer i és capaç de fer-nos sentir important, únic i especial. Que aquesta sensació depengui només de nosaltres mateixes i de ningú més, multiplica per mil aquest poder.

Com són les classes?

Utilitzant els principis del Pilates, el Tai-chi, el Ioga, i moviments propis de la dansa contemporània i l'expressió corporal, aconseguirem més consciència corporal, tonificació muscular, més flexibilitat i llibertat articular. Aconseguirem també una major connexió cos-ment.

A través de moviments senzills i pautes accessibles a totes, tornarem a descobrir el plaer de moure's, ballar, jugar i sentir, interactuar, deixant fluir la nostra sensibilitat i creativitat, reduint així l'estrès, l'ansietat, les tensions orgàniques i musculars.
Podrem connectar amb el nostre cos i a través del moviment, sentir-nos lliures i plenes de vitalitat, creant juntes i deixant-nos  sorprendre per nosaltres mateixes i per les altres.

En les classes cadascuna experimentarà el que està "preparada" a "acollir" i a viure; unes senzillament gaudiran de les endorfines generades a través del moviment ,unes altres alliberaran bloquejos físics, i altres seran capaços d'anar més enllà i "observar" amb més atenció el que viuen i senten, durant la classe.Frases inspiradores sobre la dansa

“La dansa és el llenguatge ocult de l'ànima”. Martha Graham
“Hauríem de considerar perduts els dies en què no hem ballat almenys una vegada”. Friedrich Nietzsche
“Quan balles pots gaudir el luxe de ser tu mateix”. Paulo Coelho
“Ballar és aconseguir una paraula que no existeix. Cantar una cançó de mil generacions. Sentir el significat d'un moment”. Beth Jones
“Hi ha dreceres per a la felicitat, i el ball és un d'ells”. Vicki BaumKINESAN (Kine: Movimiento +San: sanar)

Introducción

A lo largo de nuestra historia como mujeres, nuestra relación con nuestro cuerpo ha sido muchas veces conflictiva, siendo tabú disfrutarlo o expresarnos con él.
En casos mas “complicados”,cuando sufrimos una experiencia dificil, nuestro yo se disocia de nuestro cuerpo como mecanismo de protección y perdemos la capacidad de sentirlo, de sentirnos bien en nuestra piel.

El empoderamiento a través de la danza busca el establecimiento de una relación de confianza con nuestros propios cuerpos, aprendiendo a reconectar nuestra esencia y nuestra mente con nuestro yo físico, aprendiendo a “re-conocerlo”, liberarlo, controlarlo y a expresarnos con mayor libertad.

Cuando bailamos ,hay una fuerza interna que empieza a crecer y es capaz de hacernos sentir importante, único y especial. Que esa sensación dependa sólo de nosotras mismas y de nadie más, multiplica por mil ese poder.

Como son las clases?

Utilizando los principios del Pilates, el Tai-chi, el Yoga, y movimientos propios de la danza contemporánea y la expresión corporal, conseguiremos más conciencia corporal, tonificación muscular, más flexibilidad y libertad articular. Alcanzaremos también una mayor conexión cuerpo-mente.

A través de movimientos sencillos y pautas accesibles a todas, volveremos a descubrir el placer de moverse, bailar, jugar y sentir, interactuar, dejando fluir nuestra sensibilidad y creatividad, reduciendo así el estrés, la ansiedad, las tensiones orgánicas y musculares.
Podremos conectar con nuestro cuerpo y a través del movimiento, sentirnos libres y llenas de vitalidad, creando juntas y dejandonos sorprender por nosotras mismas y por las otras.

En las clases cada una experimentara lo que esta " preparada" a " acoger" y a vivir; unas sencillamente disfrutarán de las endorfinas generadas a través del movimiento ,otras liberarán bloqueos físicos, y otras serán capaces de ir más allá y " observar " con más atención lo que viven y sienten, durante la clase.Frases inspiradoras sobre la danza

“La danza es el lenguaje oculto del alma”. Martha Graham
“Deberíamos considerar perdidos los días en que no hemos bailado al menos una vez”. Friedrich Nietzsche
“Cuando bailas puedes disfrutar el lujo de ser tú mismo”. Paulo Coelho
“Bailar es alcanzar una palabra que no existe. Cantar una canción de mil generaciones. Sentir el significado de un momento”. Beth Jones
“Hay atajos para la felicidad, y el baile es uno de ellos”. Vicki Baum

Correo
Llamada