Cuidarem de tu, i t´ensenyarem a cuidar-te.

aCentre de Pilates

Thérèse Lorenzo es va formar en dansa a l'Epsedanse de Marsella. Ha format part de
diverses companyies europees de dansa contemporània, com Dora Feilane a Aix a
Provence, Rheda a París, Claudie Simon a Marsella, Rui Horta a Lisboa i Metros a
Barcelona.
A l'agost de 2002, va col·laborar amb Nathalie Pubelier (França) i Lara Stefandottirs (Islàndia)
en la creació de la coreografia de la "Biennale de la jeunesse d'Europe danse a Avignon",
presentada a l'exterior del Palais des papes d'Avignon.

El 2006, va obtenir el primer
premi en coreografia al Certamen Coreogràfic de Salt a Girona.

Thérèse té una àmplia experiència com a professora de dansa. El 2006 va entrar a formar
part del professorat de l'Institut del Teatre de Barcelona i durant més de set anys va ser
directora del departament i professora de dansa contemporània. També ha estat
professora a l'escola de formació professional de dansa El magatzem a Barcelona, ​​CAD
a Sevilla, a Epsedanse a Montpeller, Estudi de dansa d'Anna Maleras a Barcelona, ​​i
Creu Alvarez a Torredembarra. Actualment és professora de dansa per a actors a
Tractart de Vilanova i la Geltrú.

Thérèse es va formar a Stott Pilates, i juntament amb Lluís Pascual, dirigeix ​​el centre de pilates
Equilibri Salut Corporal. Vilanova i la Geltrú.

El 2020, va crear el "Mètode Kinesan", una classe
de moviment especial per a dones, destinada a promoure un benestar físic més gran i
emocional a través del moviment, sense necessitat de tenir experiència prèvia en dansa.


Thérèse Lorenzo se formó en danza en la Epsedanse de Marsella. Ha formado parte de
varias compañías europeas de danza contemporánea, como Dora Feilane en Aix en
Provence, Rheda en París, Claudie Simon en Marsella, Rui Horta en Lisboa y Metros en
Barcelona.
En agosto de 2002, colaboró con Nathalie Pubelier (Francia) y Lara Stefandottirs (Islandia)
en la creación de la coreografía de la "Biennale de la jeunesse d'Europe danse en Avignon",
presentada en el exterior del "Palais des papes" de Avignon.

En 2006, obtuvo el primer puesto en coreografía en el Certamen Coreográfico de Salt en Girona.

Thérèse tiene una amplia experiencia como profesora de danza. En 2006 entró a formar
parte del profesorado del Institut del Teatre de Barcelona y durante más de siete años fue
directora del departamento y profesora de danza contemporánea. También ha sido
profesora en la escuela de formación profesional de danza El magatzem en Barcelona, CAD
en Sevilla, en Epsedanse en Montpellier, Estudi de danza de Anna Maleras en Barcelona, y
Creu Alvarez en Torredembarra. Actualmente es profesora de danza para actores en el
Tracart de Vilanova i la Geltrú.

Thérèse se formó en Stott Pilates, y junto con Lluís Pascual, dirige el centro de pilates
Equilibri Salut Corporal. Vilanova i la Geltrú.

En 2020, creó el "Método Kinesan", una clase
de movimiento especial para mujeres, destinada a promover un mayor bienestar físico y
emocional a través del movimiento, sin necesidad de tener experiencia previa en danza.


Thérèse Lorenzo received her dance training at Epsedanse in Marseille. She was a member
of several European contemporary dance companies, including Dora Feilane in Aix en
Provence; Rheda in Paris; Claudie Simon in Marseille; Rui Horta in Lisbon; and Metros in
Barcelona.
In August 2002, she collaborated with Nathalie Pubelier (France) and Lara Stefandottirs
(Iceland) in creating choreography for the "Biennale de la jeunesse d'Europe danse en
Avignon," presented outside of the " Palais des papes" in Avignon.

In 2006, she won first place in choreography at the Salt Choreography Competition in Girona.

Thérèse has an extensive background as a dance instructor. In 2006 she joined the faculty
of the Institut del Teatre in Barcelona and for more than seven years served as department
director and contemporary dance instructor. She also held teaching positions at the
professional dance training school El magatzem in Barcelona, CAD in Seville, at Epsedanse
in Montpellier, Estudi de danza de Anna Maleras in Barcelona, and Creu Alvarez in
Torredembarra. Currently, she teaches dance for actors at Tracart in Vilanova i la Geltrú.

Thérèse trained in Stott Pilates, and together with Lluís Pascual, she directs the pilates
center Equilibri Salut Corporal. Vilanova i la Geltrú.

In 2020, she created the “Kinesan Method," a special movement class for women, aimed at promoting greater physical and
emotional well-being through movement, without prior experience in dance.

Correo
Llamada