Cuidarem de tu i t´ensenyarem a cuidar-te.

Centre de Pilates

Teràpies naturals | Terápias naturales


MASSATGE CORPORAL RELAXANT (o ANTI ESTRÈS)
Massatge realitzat amb olis amb propietats relaxants.
Ajuda a restablir l'equilibri físic, emocional i energètic.
Una autèntica experiència de relaxació a través dels sentits.
Molt útil per combatre l'estrès i l'ansietat que ens provoca el ritme diari.
Durada: 45 minuts Preu: 35 euros


KOBIDO-LIFTING JAPONÈS SENSE CIRURGIA
Massatge d'origen japonès que tradicionalment estava reservat a la reialesa.
Va ser pensat per augmentar la salut i la longevitat.
Aporta bellesa, salut i lluminositat al rostre.
Es diu "lifting natural" perquè aconsegueix donar finor i nutrició a la pell.
La seva aplicació millora la condició de la pell, estimula els nervis facials i minimitza el procés d'envelliment, elimina toxines i impureses de la pell, afavoreix la circulació de la sang i del sistema limfàtic, augmenta el to dels teixits i la seva hidratació.
També alleuja les tensions facials i aporta al rostre una expressió relaxada, lluminosa i serena.
Treballa en profunditat la musculatura facial, física i energèticament.
Incideix de forma positiva en l'estat d'ànim i en l'autoestima.
Durada: 1 hora Preu: 50 euros


TERÀPIA CRANEOSACRAL
La Teràpia Craneosacral consisteix a escoltar el cos amb les mans d'una manera intuïtiva i intel·ligent a través d'un contacte molt subtil que facilita l'alliberament de la salut inherent del pacient.
La finalitat de la teràpia és detectar i ajudar al cos a alliberar les tensions i bloquejos que pugui tenir, recolzant els processos curatius naturals del mateix.
Al seu torn és una teràpia profundament relaxant que ajuda a incrementar la vitalitat i benestar.
Algunes de les patologies que es poden tractar són:
Al·lèrgies, ansietat, artritis, artrosi, asma, bronquitis, ciàtica, depressió, diabetis, dificultat en l'embaràs, dolor articular, tensió, escoliosi, estrès, hèrnies, hiper o hipotiroïdisme, hiperactivitat, insomni, lesions esportives, lumbago, migranyes, neuràlgies , paràlisi facial, problemes digestius, seqüeles d'accidents, sinusitis, brunzit a les orelles...
Durada: 1 hora Preu: 35 euros

FACIOESTÉTICA CHAN'BEAUTÉ (Estètica Natural)
Bellesa exterior equilibrant l'interior.
La facioestética ofereix la possibilitat de tractar i reduir les arrugues, taques de la pell, lunars i cicatrius a més de tonificar, nodrir i reactivar la microcirculació de la zona aconseguint millorar l'aparença i també la penetració dels principis actius dels productes aplicats. Combinació estètica i terapèutica
Durada: 45 minuts Preu: 35 euros


REIKI
Reiki és una tècnica Japonesa.
La funció és canalitzar l'energia que ens envolta cap a nosaltres i altres persones.
Allibera l'energia vital bloquejada del nostre cos.
Serveix per potenciar la nostra capacitat auto curativa i crear un estat d'harmonia i equilibris físic, mental i emocional.
Serveix per eliminar l'estrès, tractar malalties físiques o emocionals així com a mètode de creixement personal.
Proporciona una sensació de relaxació i benestar a través d'una profunda sensació de pau i tranquil·litat, restablint l'equilibri i harmonia natural de la persona
Durada: 50 minuts Preu: 35 euros

REFLEXOLOGIA PODAL
La Reflexologia podal és una tècnica terapèutica basada en l'estimulació de punts reflexes sobre els peus.
Aquesta tècnica es basa en que tots els nostres sistemes i òrgans tenen al peu un punt que els representa, per tant, a partir de l'estimulació d'aquests punts aconseguim equilibrar el funcionament dels mateixos.
Després d'una sessió de reflexologia el pacient pot arribar a tenir la sensació d'haver rebut un profund massatge de cos complet.
Durada: 45 minuts Preu: 35 euros

CONSULTA DIETÈTICA
Realització d'un estudi personalitzat per poder realitzar la dieta adequada a cada cas.
Es comença el tractament amb una dieta depurativa i un cop acabada continuarem amb la dieta personalitzada i l'aplicació de llavors de auriculoteràpia perquè ajudin a realitzar el tractament amb èxit.
L'objectiu dels tractaments és aprendre a menjar correctament.
Revisions cada 15 dies
1ª visita: 60 minuts Preu: 35 euros
Revisions Preu: 20 euros


MASAJE CORPORAL RELAJANTE (o ANTI ESTRÉS)
Masaje realizado con aceites con propiedades relajantes.
Ayuda a restablecer el equilibrio físico, emocional y energético.
Una auténtica experiencia de relajación a través de los sentidos.
Muy útil para combatir el estrés y la ansiedad que nos provoca el ritmo diario.
Duración: 45 minutos  Precio: 35 euros

KOBIDO – LIFTING JAPONÉS SIN CIRUGIA
Masaje de origen japonés que tradicionalmente estaba reservado a la realeza.
Fue pensado para aumentar la salud y la longevidad.
Aporta belleza, salud y luminosidad al rostro.
Se llama "lifting natural" porque consigue dar tersura y nutrición a la piel.
Su aplicación mejora la condición de la piel, estimula los nervios faciales y minimiza el proceso de envejecimiento, elimina toxinas e impurezas de la piel, favorece la circulación de la sangre y del sistema linfático, aumenta el tono de los tejidos y su hidratación. También alivia las tensiones faciales y aporta al rostro una expresión relajada, luminosa y serena.
Trabaja en profundidad la musculatura facial, física y energéticamente.
Incide de forma positiva en el estado de ánimo y en la autoestima.
Duración: 1 hora    Precio: 50 euros

TERAPIA CRANEOSACRAL
La Terapia Craneosacral consiste en escuchar al cuerpo con las manos de una forma intuitiva e inteligente a través de un contacto muy sutil que facilita la liberación de la salud inherente del paciente.
La finalidad de la terapia es detectar y ayudar al cuerpo a liberar las tensiones y bloqueos que pueda tener, apoyando los procesos curativos naturales del mismo.
A su vez es una terapia profundamente relajante que ayuda a incrementar la vitalidad y bienestar.
Algunas de las patologías que se pueden tratar son:
Alergias, ansiedad, artritis, artrosis, asma, bronquitis, ciática, depresión, diabetes, dificultad en el embarazo, dolor articular, tensión, escoliosis, estrés, hernias, hiper o hipotiroidismo, hiperactividad, insomnio, lesiones deportivas, lumbago, migrañas, neuralgias, parálisis facial, problemas digestivos, secuelas de accidentes, sinusitis, zumbido en los oídos...
Duración: 1 hora    Precio: 35 euros

FACIOESTÉTICA CHAN’BEAUTÉ (Estética Natural)
Belleza exterior equilibrando el interior.
La facioestética ofrece la posibilidad de tratar y reducir las arrugas, manchas de la piel, lunares y cicatrices además de tonificar, nutrir y reactivar la microcirculación de la zona consiguiendo mejorar la apariencia así como la penetración de los principios activos de los productos aplicados.
Combinación estética y terapéutica
Duración: 45 minutos Precio: 35 euros

REIKI
Reiki es una técnica Japonesa, cuya función es canalizar la energía que nos rodea hacia nosotros y otras personas.
Libera la energía vital bloqueada de nuestro cuerpo.
Sirve para potenciar nuestra capacidad auto curativa y crear un estado de armonía y equilibrios físico, mental y emocional.
Sirve para eliminar el estrés, tratar dolencias físicas o emocionales así como método de crecimiento personal.
Proporciona una sensación de relajación y bienestar a través de una profunda sensación de paz y tranquilidad, restableciendo el equilibrio y armonía natural de la persona
Duración: 50 minutos Precio: 35 euros

REFLEXOLOGÍA PODAL
La Reflexología podal es una técnica terapéutica basada en la estimulación de puntos reflejos sobre los pies.
Esta técnica se basa en que todos nuestros sistemas y órganos tienen en el pie un punto que los representa, por tanto, a partir de la estimulación de dichos puntos logramos equilibrar el funcionamiento de los mismos.
Después de una sesión de reflexología el paciente puede llegar a tener la sensación de haber recibido un profundo masaje de cuerpo completo.
Duración: 45 minutos  Precio: 35 euros

CONSULTA DIETÉTICA
Realización de un estudio personalizado para poder realizar la dieta adecuada a cada caso.
Se empieza el tratamiento con una dieta depurativa y una vez acabada continuaremos con la dieta personalizada y la aplicación de semillas de auriculoterapia para que ayuden a realizar el tratamiento con éxito.
El objetivo de los tratamientos es aprender a comer correctamente.
Revisiones cada 15 días
1ª visita: 60 minutos   Precio: 35 euros
Revisiones    Precio: 20 euros